Kvalitetspolicy
Vår framgång bygger på samverkan mellan våra kunder, medarbetare och ägare. Alla våra mål ska bidra till att stärka denna samverkan.
 
Vi bidrar till våra kunders framgång genom mätning och ständig förbättring av vår förmåga att leva upp till dessa.
 
Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och motivation.  
 
Vi har fokus på att uppfylla intressenters krav, minska slöserier och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet samt en bra lönsamhet över tid.

ISO 9001
Sedan februari 2015 är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 
Sedan februari 2018 är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015

EN 3834-2
​Sedan mars 2016 är vi svetscertifierade enligt EN  3834-2:2005