Verksamhet


Inspektioner

Regelbundna mekaniska inspektioner är en viktig del av underhållsplanen för roterugnar. Att ha insikt om vilka förhållanden som ugnen arbetar i ger Er möjlighet att bättre planera ert underhåll samt maximera produktionstiden för Er investering.
 
Vi genomför inspektioner och utvecklar ständigt våra metoder för att korta ner tider samt kostnader för våra kunder. För varje inspektion levereras en rapport med åtgärdsplan för Er ugn.

Exempel på inspektionstyper som vi erbjuder:
 • Visuella mekaniska inspektioner
 • Belastningsanalyser
 • Ovalitetsmätning vid fundament
 • Uppmätning och analys av centrumlinje
 • Ultraljudskontroll av bärrullsaxlar

Mekaniska installationer, underhåll och renoveringar 

Vi utför bland annat: 
 • Mantelbyten på roterugnar, kvarnar och torkar
 • Löpringsbyten
 • Kuggkransbyten
 • Utbyte av bär- och styrrullar
 • Byte och reparation av tätningar
 • Bearbetning av löpringar och bärrullar
 • Byte av satellitkylare och byte kassetter i Compaxkylare
 • Byte av inloppsskruvar
 • Tillverkning och montage av stålkonstruktioner
 • Reparation av sprickor i mantel, bärrullar och löpringar
Tack vare personal som har mångårig erfarenhet av mekaniska arbeten och service på roterugnar garanteras att arbete blir snabbt utfört med rätt kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris.

Verkstad


Vid vår verkstad i Gävle kan vi renovera:
 • Bärrullar komplett med lagerhus 
 • Styrrullar komplett med lagerhus 
 • Satellitkylare